Vragen en antwoorden

Vragen? Grote kans dat je het antwoord hieronder kunt vinden. Heb je een andere vraag? Stel ‘m hier.

Oostoever Duurzaam

Wat is het doel van de coöperatie Oostoever Duurzaam ?

A: Een enthousiaste groep bewoners van de buurt Oostoever in Amsterdam Nieuw-West heeft deze coöperatie opgericht om samen met energiecoöperatie Westerlicht te werken aan verduurzaming aan de wijk Oostoever. Hiervoor verkennen we de mogelijkheden voor een aardgasvrij Oostoever. Een van de opties is het opwekken van warmte uit de Sloterplas.

Wie zijn er betrokken bij de coöperatie Oostoever Duurzaam ?

A: Oostoever Duurzaam  bestaat uit een groep buurtbewoners die het belangrijk vinden dat de buurt meer duurzame energie gaat gebruiken. Zij werken samen in de vijf commissies van het project Buurtenergie: Techniek & gebouwen, Organisatie, Financiën, Draagvlak en Data.

Drie buurtbewoners vormen het bestuur: Matthijs Elzinga (Uffizilaan), Ron van der Linden (Van Abbestraat) en Joost van Os (Hermitagelaan)

Waar teken ik voor als ik lid word van de coöperatie?

A: Met je lidmaatschap steun je de coöperatie. Hoe meer leden, hoe sterker wij als wijk staan in het gesprek met de gemeente en instanties. We hebben geen verplichte contributie. We vragen wel een vrijwillige donatie van 12 euro per jaar. Hiermee kunnen we de meest noodzakelijke kosten dekken.

Als lid heb je ook stemrecht op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de coöperatie. De statuten van de coöperatie vind je hier. Als lid ben je niet verplicht om je energie af te nemen bij Oostoever Duurzaam .

Waar vind ik plannen en statuten van de corporatie?

A: Hier vind je de statuten. En hou ook de website in de gaten.

En schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Wat kan ik doen om mee te helpen?

A: Je kunt op allerlei manieren meehelpen. Bijvoorbeeld door lid te worden van de coöperatie, de website in de gaten te houden en je buren enthousiast te maken voor Oostoever Duurzaam . We zoeken ook mensen die willen meehelpen bij allerlei klussen. Kijk bij de vacatures op de website om te zien wat jou aanspreekt.

Ik ben huurder, kan ik ook lid worden?

A: Jazeker, ook als huurder kun je lid worden en bijdragen aan Oostoever Duurzaam . Met je lidmaatschap steun je de coöperatie en staan we als wijk sterker in het gesprek met de gemeente en instanties.

We willen toe naar een situatie waarin je als huurder zelfstandig een besluit kan nemen of stemrecht hebt om al dan niet mee te doen bij een eventueel gezamenlijke oplossing, en dat kan het best wanneer je zo vroeg mogelijk mee doet.

Hoe weet ik of mijn VVE/Woningcorporatie dit project ondersteunt?

A: In de loop van 2022 zullen de mensen van Oostoever Duurzaam  contact opnemen met alle VVE’s en Woningcorporaties in de buurt. Je kunt natuurlijk ook zelf informeren of ze al op de hoogte zijn.


Overig

Energievoorziening

Wat zijn de uitgangspunten voor de energievoorziening?

A: Duurzaam – Dit is natuurlijk een breed begrip. We gaan uit van fossielvrije en hernieuwbare energie die geen schade geeft aan het milieu.

Betaalbaar – Op korte termijn zijn de energiekosten in lijn met de huidige prijzen voor aardgas. Op de lange termijn zal heel Amsterdam aardgasvrij zijn gemaakt. Dan is onze energie niet duurder dan de stadswarmte die de gemeente voorstelt.

Realistisch – We gebruiken beproefde en betrouwbare technieken. We zorgen dat het systeem eerder beschikbaar is dan het alternatief (volgens de planning is er in Amsterdam stadswarmte in 2030). En we zorgen dat het systeem zorgvuldig wordt ontworpen.

Eigen – Buurtbewoners worden voor meer dan de helft eigenaar van het systeem. De buurt heeft daarmee doorslaggevende invloed op het beleid.

Comfort & gemak – De energievoorziening zorgt voor voldoende verwarming en warm water. De aansluiting en het onderhoud zijn even gemakkelijk als je huidige cv-ketel en energiecontract.

Warmte uit de Sloterplas: hoe kan ik mijn huis daarmee verwarmen?

A: Het water van de Sloterplas warmt op in de zomer. Die warmte kunnen we opslaan in de bodem. In de winter gebruiken we die bodemwarmte om water in het warmtenet te verwarmen.

Dat water pompen we door de wijk. Door je woning aan te sluiten op dit warmtenet, kun je je woning verwarmen. Dit systeem heet aquathermie. Hier vind je er meer over.

We onderzoeken nog welke temperatuur het beste is voor het warmtenet. Er zijn verschillende mogelijkheden: je krijgt heet water in huis dat je direct kunt gebruiken, of je hebt in huis kouder water met daarbij een warmtepomp die de temperatuur verhoogt.

Wordt er straks water uit de Sloterplas door mijn huis gepompt?

A: Nee, we gebruiken alleen de warmte van het water. Hiermee verwarmen we leidingwater.

Hoe werkt het warmtenet?

A: Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waar warm water doorheen stroomt. Dat warme water wordt gebruikt om huizen en gebouwen te verwarmen.

Waarom is dit beter dan wat we nu hebben?

A: Met een warmtenet hoeft er niet meer in ieder huis een cv-ketel op aardgas te hangen. Daarmee beperken we onze CO2-uitstoot, en onze afhankelijkheid van aardgas.

Met warmte uit de Sloterplas koelen we ook de plas af. Dat is goed is voor de waterkwaliteit. Er groeit dan bijvoorbeeld minder blauwalg.

We onderzoeken ook een optie waarbij het warmtenet in de zomer kan worden gebruikt om huizen te koelen.

Wanneer zal dit warmtenet gaan functioneren?

A: We zijn nog druk bezig met onderzoek. Een van de voorwaarden is dat genoeg bewoners meedoen. Anders is het niet haalbaar. In de loop van 2022 weten we of de ideeën uitvoerbaar zijn. Daarna duurt de aanleg nog wel een paar jaar. We streven ernaar dat het klaar is ruim voor 2030.

Kan ik individueel beslissen of ik meedoe?

A: In de eengezinswoningen beslist iedereen voor zichzelf. In appartementencomplexen neemt de Vereniging van Eigenaren samen een beslissing om wel of niet mee te doen. In huurwoningen ligt de beslissing bij de eigenaar. Vaak is dat een wooncorporatie.

Wat betekent dit technisch voor mijn woning?

A: Als je aansluit op het warmtenet, wordt de cv-ketel vervangen door een afleverset. Die zorgt ervoor dat er warm cv-water de radiatoren, of vloerverwarming gaat. In de afleverset zit vaak ook een warmtapwaterapparaat om het koude drinkwater te verwarmen voor in de keuken en de badkamer. Bovendien meet de afleverset je energieverbruik.

De thermostaat, radiatoren of vloerverwarming kun je gewoon blijven gebruiken.

Je kunt trouwens ook nu al maatregelen nemen om minder energie te gebruiken. Bijvoorbeeld door beter te isoleren, of met een efficiënt ventilatiesysteem. Als je helemaal geen gas meer wilt gebruiken, zul je ook elektrisch moeten gaan koken.

Wat betekent dit technisch voor de wijk?

A: Als dit project slaagt, wonen we in een wijk die op een duurzame manier verwarmd wordt. Tijdens de aanleg zal er waarschijnlijk flink gegraven worden om nieuwe leidingen aan te leggen. Ook komen er in de wijk een of meer technische ruimtes. Daar wordt de warmte verdeeld.

Wat is de rol van VVE’s?

A: Dat verschilt per VVE. In appartementencomplexen beslist de VVE (alle eigenaren samen) of de woningen wel of niet aangesloten worden. Bij VVE’s voor eengezinswoningen kan het anders liggen.

Wat zijn de gevolgen van een warmtenet voor de Sloterplas?

A: Waternet doet nu onderzoek naar de mogelijkheden en risico’s voor de Sloterplas.

Een positief punt van een warmtenet is dat de Sloterplas iets minder warm wordt, waardoor de kans op blauwalg afneemt. Voor het warmtenet zullen er leidingen aangelegd worden. Ook zal er mogelijk ruimte nodig zijn voor apparatuur.


Kosten en risico’s

Wat kost het om mee te doen?

A: Het moet voor iedereen betaalbaar zijn om mee te doen. Dat is een van onze uitgangspunten. Hiervoor doen we onderzoek: we schetsen de technische oplossingen en maken schattingen van de kosten. We onderzoeken ook wat energie in de wijk nú kost. En we kijken naar subsidies. Daarna weten we welke optie het beste is. En kunnen we kosten per woning inschatten. 

Je kunt nu al lid worden van de coöperatie. Dan kun je meebeslissen over de plannen. Je verplicht je dan nog niet om mee te doen met het warmtenet.

Zijn er subsidiemogelijkheden?

A: We hebben al 15.000 euro ontvangen voor de verkenningsfase. En we krijgen ondersteuning van gemeente Amsterdam via het consortium 02025.

We hebben ook een aanvraag gedaan voor een Buurtbudget. Hiermee kunnen we van alles betalen om Oostoever Duurzaam  groter te maken. Denk aan buurtbijeenkomsten, folders, beheer van een website.

We werken nu toe naar een grotere subsidieaanvraag voor een volgende fase. En we bekijken of er subsidie beschikbaar is om het warmtenet aan te leggen en te onderhouden.

Hoe garanderen jullie dat we in de toekomst warmte hebben in onze huizen?

A: Om het systeem goed te ontwerpen, werken we met professionele partijen met goede referenties die ons adviseren.

Het project wordt uiteindelijk uitbesteed aan een professioneel energiebedrijf. Dat bedrijf heeft een leveringsplicht. En het is gebonden aan wetten en regels voor de aanleg, exploitatie en onderhoud van een warmtenet.

Wat zijn de risico’s in het project? En hoe gaan jullie daarmee om?

A: In dit soort projecten is er risico op vertraging en hogere kosten. De ervaren vrijwilligers van Oostoever Duurzaam  weten dat heel goed. Daarom laten we ons adviseren door professionele partijen. We houden in de gaten dat zij onzekerheden in kaart brengen. En dat ze marges opnemen in hun planningen en kostenramingen. Zo houden we zicht op de risico’s en kunnen we bijsturen als dat nodig is.


Alternatieven

Waarom een buurtinitiatief? Dit is toch zaak van de overheid?

A: De gemeente Amsterdam werkt toe naar het volledig gasloos verwarmen van huizen. Volgens verwachting is Oostoever hiervoor aan de beurt in de periode 2030-2040.

De kans is groot dat we dan weinig te kiezen hebben. We zijn dan waarschijnlijk afhankelijk van één grote partij die de gemeente kiest. We hebben dan geen inspraak over de hoogte van het tarief. We kunnen misschien niet kiezen voor volledig hernieuwbare energie en hebben waarschijnlijk ook geen optie voor koelen. En we kunnen geen gebruik maken van de gratis warmte uit de Sloterplas. 

Als we zelf initiatief nemen, zijn we sneller en houden we de zaak in eigen hand. In de coöperatie kunnen de leden zelf samen de besluiten nemen.

Ik heb al een warmtepomp, of schaf er binnenkort een aan. Wat betekent dit project voor mij?

A: Met een eigen elektrische warmtepomp ben je al van het gas af. Dan kun je ervoor kiezen om je niet aan te sluiten op het warmtenet. Eventueel sluit je aan als je warmtepomp moet worden vervangen.

Mijn cv-ketel is aan vervanging toe. Wat adviseren jullie?

A: Je kunt dan een hybride warmtepomp aanschaffen, of een volledig elektrische. Als die vervangen moet worden, kun je kiezen om je aan te sluiten op het warmtenet. Als je een oplossing wilt voor de kortere termijn, kun je denken aan leasen of huren.


Oostoever Duurzaam wordt mede mogelijke gemaakt door:

Foto's zijn gemaakt door Don Wijns en anderen