Oostoever Duurzaam wil graag een duurzame warmtevoorziening voor en met de bewoners van de Oostoever. Om de haalbaarheid van een warmtenet met gebruikmaking van warmte uit de Sloterplas te onderzoeken, hebben we op 13 juli subsidie bij de Gemeente Amsterdam aangevraagd.


De aanleg van een Buurt Energie Systeem is een ingrijpende beslissing. Om af te wegen of het zinvol is zo’n warmtenet te laten ontwerpen en aan te leggen is veel onderzoek nodig. Hoe gaat zo’n systeem er technisch uitzien, hoeveel gaat de aanleg kosten, hoeveel inkomsten kun je ermee krijgen en hoe organiseer je dat? Met subsidie uit de ‘Subsidie Ruimte voor duurzaam initiatief’ van de Gemeente Amsterdam willen we dat onderzoeken. Als de subsidie wordt toegekend, is dit onderzoek naar verwachting over ruim een jaar afgerond. Dan is er ook een beeld over het draagvlak onder de bijna 1050 huishoudens van onze wijk.


Buurt Energie Systeem

Uit eerdere onderzoeken is al duidelijk geworden dat het mogelijk is de woningen van Oostoever te verwarmen met een warmtenet van 70°C of 50°C. Deze zogenaamde middentemperatuur- en laagtemperatuurwarmtenetten komen van alle varianten als beste uit de bus. Het haalbaarheidsonderzoek moet duidelijk maken welke sterke en zwakke punten de warmtenetten hebben en wat de kansen en risico’s zijn.


Enquête onder bewoners

Het haalbaarheidsonderzoek moet aangeven wat de aanleg van een Buurt Energie Systeem zou betekenen, zowel in de buurt als in de huizen. Op welke plekken komen de warmtepomp en de leidingen? Welke aanpassingen zijn er in de woningen nodig (leidingen, een tapwaterregelaar of het vergroten van de radiatorcapaciteit). Alle informatie uit het haalbaarheidsonderzoek moet leiden tot een zogenaamde business case, waarin we kosten en baten samenbrengen. Daarmee kunnen we een eerste verkenning doen of er partijen geïnteresseerd zijn om het ontwerp en aanleg te helpen financieren. Tijdens het haalbaarheidsonderzoek zullen we de bewoners van de buurt informeren en betrekken. Zo zullen ze een steeds beter beeld krijgen wat zo’n Buurt Energie Systeem betekent en of ze het zien zitten. Het draagvlak willen we onderzoeken, onder meer door tegen de zomer van 2024 onder bewoners een enquête te houden.


Samenwerking

Het was een behoorlijk kluif om deze subsidieaanvraag te maken. Een groot aantal vrijwilligers heeft hier een steentje aan bijgedragen. Er is voorwerk gedaan op het gebied van techniek, financiën, juridische zaken en communicatie. We hebben bovendien andere organisaties bereid gevonden om in dehaalbaarheidsfase met ons samen te werken en hun kennis in te brengen. Dat zijn Alliander, Waterschap AGV, Gemeente Amsterdam en EC Westerlicht. Samen hebben we een Intentieverklaring opgesteld.
Met de nodige coördinatie en schrijfwerk is medio juli het subsidieverzoek ingediend. Na de zomer weten we of de subsidie wordt toegekend. We hebben er alle vertrouwen en zijn al begonnen met de voorbereiding van een bijeenkomst om de start van het haalbaarheidsonderzoek te markeren!