Lid worden 2.0 test

Oostoever Duurzaam is een coöperatie waarin buurtbewoners de mogelijkheden onderzoeken om Oostoever van duurzame energie te voorzien. De ambitie is om een energiesysteem te ontwikkelen dat duurzaam in de warmtebehoefte van de woningen voorziet. Door zelf initiatief te nemen willen we zeggenschap krijgen over hoe in de toekomst onze woningen verwarmd worden. Een van de opties is het gebruik van warmte uit de Sloterplas. Wilt u meedenken en meewerken aan een duurzame wijk? Word dan lid van de coöperatie.

Door lid te worden steunt u de coöperatie en staan we als wijk sterker in het gesprek met de gemeente en instanties.
Als lid heeft u ook stemrecht op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de coöperatie. De statuten van de coöperatie vindt u hier.
We hebben geen verplichte contributie maar vragen een vrijwillige donatie van € 12 per jaar om de meest noodzakelijke kosten te kunnen dekken.

Hier kunt u uw gegevens wijzigen.

    Vul graag alle velden met een * in    Naast leden informatie wil ik extra mailings ontvangen over de activiteiten van Oostoever Duurzaam

    Ik doneer €,- per jaar (u ontvangt een factuur per email van de penningmeester van Coöperatie Oostoever Duurzaam U.A.)

    Oostoever Duurzaam wordt mede mogelijke gemaakt door:

    Foto's zijn gemaakt door Don Wijns en anderen