Buurt Energiesysteem

Voor de buurtgerichte aanpak van een aardgasvrij Oostoever verkent een enthousiaste groep bewoners met ondersteuning van energiecoöperatie Westerlicht de mogelijkheden voor een aardgasvrij Oostoever. De ambitie is om een duurzaam energiesysteem met de buurt te ontwikkelen dat tenminste voorziet in de warmtebehoefte van de woningen. Aanvullend onderzoeken we of levering van elektriciteit of koude wenselijk en haalbaar is. Een van de opties is het opwekken van warmte uit de Sloterplas.

Uitgangspunten

In de verkenningsfase van het Buurt Energiesysteem houden we  rekening met de volgende uitgangspunten :

  • Duurzaam– de energie voor het systeem is duurzaam opgewekt en het systeem draagt bij aan de reductie van broeikasgassen (CO2-equivalente emissies).
  • Betaalbaar– de leden betalen niet meer dan de fossiele oplossing (aardgas) en bij voorkeur minder dan nu het geval is voor dezelfde óf betere kwaliteit.
  • Eigen– het eigendom ligt in een meerderheidsbelang van de leden die wonen in de buurt.
  • Technisch haalbaar– vanuit zowel een technisch, financieel en juridisch oogpunt.
  • Comfort & gemak– het systeem zorgt voor een prettig comfort van de woningen.

Commissies

Buurtbewoners in Oostoever onderzoeken in onderstaande commissies de mogelijkheden. Deze verkenningsfase tot 1 juni 2022:    

Draagvlak
Contacten met buurtgroepen en bewoners

Gebouwen
Informatie en organisatie rondom de gebouwen in de wijk

Technische installatie
Inventarisatie van technische oplossingen en adviseurs

Financiën, Subsidies en Businesscase
Financiële continuïteit van het project en controle op inkomsten en uitgaven

Organisatie en Contractering
Uitwerken juridische vorm, statuten, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden

Data & Auditing
Verzamelen, delen, inzichtelijk en toegankelijk maken van data

Agenda

1 juni eerste ALV coöperatie Oostoever Duurzaam UA. – Locatie volgt nog.

15 juni – Bijeenkomst voor buurtsubsidie voor de coöperatie – locatie Huis van de wijk Ru Paré

25 juni – Buurtfeest – Kröller Müllerpark

Wil jij ook meedoen in het project Buurtenergie systeem in Oostoever? Inzet en enthousiasme, in welke vorm dan ook, is altijd welkom.

Oostoever Duurzaam wordt mede mogelijke gemaakt door:

Foto's zijn gemaakt door Don Wijns en anderen