Bestuur

Het bestuur

Het bestuur van coöperatie Oostoever Duurzaam bestaat uit:


Matthijs

Matthijs Elzinga

‘Onze wereld verandert in een hoog tempo, waarbij de manier waarop wij op dit moment gebruik maken van de natuurlijke bronnen en -materialen die ons ter beschikking staan op deze planeet, ter discussie staat. Dat moet snel heel anders, willen wij de generaties ná ons ook kunnen laten genieten van de aarde in al zijn schoonheid. Dat inspireert mij om in mijn nabije omgeving die verandering in gang te zetten en mensen mee te nemen in deze mondiale uitdaging. Ik geloof dat alleen samen we deze uitdaging vorm kunnen geven en dat we elkaar daar hard nodig bij gaan hebben. De onderlinge verbinding die daardoor ontstaat door alle delen van de buurt heen is een positief bijkomend gevolg; die krijgen we op de koop toe.’

Matthijs woont sinds 2007 met z’n vijven in Oostoever, eerst op de Hermitagelaan, nu op de Uffizilaan.


Ron van der Linden

‘Na mijn verhuizing in mei 2020 naar de Van Abbestraat ben ik met me snel thuis gaan voelen in de buurt Oostoever. Een coöperatief buurtenergiesysteem vind ik belangrijk om als bewoner zeggenschap te krijgen en te houden over de energie(kosten) en niet volledig afhankelijk te zijn van de overheid en energieconcerns. Ik wil een meer duurzame wereld achterlaten voor de volgende generaties, waaronder mijn kleinkinderen. Bestuurslid van een energiecoöperatie sluit aan bij mijn ervaring met de ontwikkeling èn exploitatie van een collectief zonne-energiesysteem van en door bewoners dat vanaf 2015 operationeel is op het complex Wladiwostok aan het Azartplein. Daarnaast denk ik dat ik vanuit mijn kennis en ervaring als penningmeester bij diverse verenigingen een bijdrage kan leveren aan een deugdelijke (financiële) administratie. 
Ik ben enthousiast over het initiatief Oostoever Duurzaam en denk dat het zeker een kans van slagen heeft als we open en transparant naar elkaar en de buurt toe samenwerken.’

Ron woont samen met echtgenote Josefien sinds 2020 in de Van Abbestraat. Hij heeft jaren als adviseur voor de overheid gewerkt en is recent begonnen als zzp’er.

Ron

Joost

Joost van Os

‘In 2012 inspireerde een vriend mij om na te denken over een energiecoöperatie. Ik ontdekte dat er toen niets was in Nieuw West. Wel had ik het vermoeden dat als wij als gemengde wijk echt iets van de grond wilden krijgen, we een divers gezelschap moeten zijn. Ik heb me aangesloten bij Amsterdam Energie en heb daar gewerkt aan windenergie. Daar lijkt nu na jaren momentum voor. Ik was blij verrast met het initiatief van Westerlicht om duurzaamheid te organiseren in onze buurt. Daar doe ik graag aan mee. En het idee van energie uit water van de Sloterplas maakt me ronduit enthousiast.’

Joost woont met Vera en zijn zonen Joris en Wouter sinds 2001 in de Hermitagelaan en is trekker van het Groene Daken project.


Wil jij ook je steentje bijdragen aan een groener en duurzamer Oostoever? Je bent hier van harte welkom!

Oostoever Duurzaam wordt mede mogelijke gemaakt door:

Foto's zijn gemaakt door Don Wijns en anderen